Spiral Vision Ceremonies

Spiral Vision Ceremonies

Life is a ceremony

 

Ons aanbod en uitgangspunt

Spiral Vision biedt persoonlijke begeleiding, coaching, workshops, trainingen en groepsceremonies. Het uitgangspunt van al deze diensten is de veronderstelling dat iedereen een gezonde en ongebroken essentie heeft die onvoorwaardelijk liefdevol, goed, wijs en krachtig is. We zouden kunnen zeggen dat alles en iedereen een unieke uitdrukking is van deze onderling verbonden grond of heelheid. Sommigen noemen dit Liefde of fundamentele Goedheid. Anderen noemen het weer anders. Hoe je het ook noemt, het is niet iets om te geloven, maar om te ervaren, realiseren en te belichamen.

 

Visie

Wanneer mensen psychologische, emotionele, fysieke of relationele problemen ervaren, zien we ze bij Spiral Vision niet als ‘dingen’ om vanaf te komen. Integendeel, deze zogenaamde ‘aandoeningen’ worden beschouwd als symptomen van de diepere levensstroom die ernaar verlangt zich vrij en spontaan uit te drukken. Het is onze wens voluit te leven te midden van het leven dat zich voluit wil manifesteren. In die zin kunnen we pijnlijke symptomen beschouwen als een uitnodiging tot een meer radicaal onderzoek naar de ware aard van ons wezen en de werkelijkheid.

 

Het leven is een ceremonie

We zouden zelfs kunnen zeggen dat de manier waarop we ons leven inrichten meestal een onbewuste ceremonie is. Deze dagelijkse ceremonie is een uitdrukking van hoe we onszelf zien en naar de wereld kijken. In ons dagelijks handelen en door middel van herhalende gewoontepatronen en dagelijkse rituelen laten wij zien wat we aandacht geven en wat niet. Dit is van invloed op alle details van ons leven; wat we eten, de kleren de we dragen, onze relaties, het werk dat we doen, enz.

 

 

Door de ceremonies met plantmedicijnen krijgen we echter nieuwe inzichten in de patronen waarmee we onszelf ervaren en dagelijks uitdrukken. We beginnen beter te zien wat echt is en wat niet. Het verschaft inzicht in wat we moeten accepteren en wat we beter kunnen afwijzen voor een volledig, eerlijk en authentiek leven. Wat maakt jouw leven echt zinvol? Wat is jouw unieke uitdrukking in dit leven? Wat heb je de wereld te bieden en wat weerhoud je ervan om dat te doen?

Deze plantceremonies, die zo oud zijn als de mensheid, worden meestal ondersteund door een combinatie vanbetekenisvolle rituelen, meditatie, werken met verbeeldingskracht, muziek, beweging, dans, sociale uitwisseling. Het is als het creëren van een levende mandala van ordelijke chaos waar schijnbare tegengestelde polariteiten op een nieuwe zinvolle manier kunnen worden verenigd. Voor meer over de historische achtergrond van de ceremonies, scroll door naar beneden.

 

Psilohuasca – de middelen

De stoffen die wij gebruiken zijn een combinatie van Banisteriopsis Caapi in de vorm van een geconcentreerde psychoactieve drank gemaakt van bepaalde liaan uit het Amazone-oerwoud) en Psilocybine Aurumescens in een gedroogde vorm. Psilocybine wordt bij inname direct omgezet in psilocine, en dat is het actieve ingrediënt van de zogenaamde magische paddo’s of truffels dat visioenen en inzichten kan oproepen. Deze plantmedicijnen kunnen je naar een plaats van wijsheid en doorleefde spiritualiteit brengen. Ze maken meestal bewust wat in de schaduw verborgen ligt. Deze specifieke soort plantmedicijnen wordt ook wel ‘Golden Teachers’ genoemd. Welke combinatie we gebruiken en de dosering, hangt af van de omstandigheden, mogelijkheden en het soort ceremonie.

 

Caapi en Golden Teacher

 

Psilocybine (=>psilocine) kan onze perceptie, gevoel, denken en onze ervaring van de werkelijkheid veranderen. Het is een klassieke psychedelische verbinding die mogelijk werkzaam is voor de behandeling van stemmingsstoornissen en stoornissen in het gebruik van middelen, maar op een totaal andere manier dan de traditionele medicijnen. Acute psilocybine-effecten omvatten verminderde negatieve stemming als gevolg van de verminderde amygdala-reactie op negatieve affectieve stimuli. Dit leidt tot een verhoogde positieve stemming. Onderzoek wijst uit dat psilocybine actief wordt wanneer het oraal wordt ingenomen. De moleculen hechten zich tijdelijk aan de  5-HT2A-receptoren in onze hersenen. Dit beïnvloedt weer de sensitiviteit van de receptor. Dit kan onze waarneming en stemming op een diepgaande manier veranderen omdat er nieuwe verbindingen worden gemaakt binnen ons neurale netwerk. De uiteindelijke werkzaamheid wordt waarschijnlijk bepaald door verschillende samenhangende factoren.

Caapi zorgt voor ontspanning, focus en verdieping. Caapi is één van de twee ingrediënten van de traditionele ayahuasca en is legaal, maar het veroorzaakt op zichzelf geen visualisaties omdat het geen DMT bevat, zoals in het ayahuasca-brouwsel. Caapi is op zichzelf al een sterk medicijn. Als MAOi (monoamineoxidaseremmer) versterkt de Caapi het effect van de psilocybine, verlengt het de actieve duur en geeft het meer diepte.

 

Caapi-altaar

 

Opzet van de Spiral Vision Ceremonie

Wij beschouwen de psilohuasca ceremonie als een effectieve manier om te werken met persoonlijke en existentiële levensthema’s, om te helen en te groeien als persoon. We kunnen ons daardoor bewust worden van, en ons verbinden met onze ware aard (en die van anderen). Tevens zien we beter wat ons belet om die realisatie te leven.

Intake en integratie

Iedereen die zich aanmeldt voor deelname aan de Spiral Vision ceremonie krijgt voorafgaand aan het intakegesprek een uitgebreide vragenlijst gemaild. Aan de hand daarvan zal er per videobellen of mobiel een intakegesprek plaatsvinden. Doel is om zaken te verduidelijken en om samen te bekijken of deelname op dit moment een goede beslissing is. Later dienen alle deelnemers een verklaring te tekenen waarin wordt aangegeven dat men op de hoogte is van de opzet en mogelijke risico’s. Ook wordt ieders verantwoordelijkheid gedefinieerd. De tekst van deze verklaring krijgen de deelnemers voorafgaand aan de ceremonie gemaild.

De ceremonies vinden in kleine kring plaats van 6-10 deelnemers. Er zijn altijd een aantal ervaren begeleiders aanwezig ter ondersteuning van ieders proces. In het begin is er tijd ingeruimd voor kennismaking en het delen van ieders verwachtingen, gevoelens en intenties.

 

De magie van de natuur

 

Vervolgens worden de twee middelen afzonderlijk en met enige tijd ertussen genomen. Dosering is afhankelijk van ieder ervaring en gevoeligheid. In de praktijk lijkt de ervaring erg op die van ayahuasca en kan als zeer krachtig ervaren worden. Daarom wordt deze combinatie vaak ‘psilohuasca’ genoemd. Maar de uitkomst hangt sterk af van onze intentie waarmee we de ceremonie benaderen (mindset) en van de situatie (setting) waarin we deze krachtige medicijnen en sacramenten gebruiken.

Elektronische en live muziek zal worden gebruikt om te helpen bij het navigeren van de reis, evenals meditatie, bewuste ademhaling en stilte. De ceremonie vindt plaats in een veilige en gewijde setting. Tijdens de ceremonie dragen alle deelnemers witte of lichte kleding die niet te veel afleidt en het ceremoniële karakter benadrukt. Iedereen heeft zijn eigen matras voor de duur van de ceremonie. De ceremonie wordt afgesloten met het delen van de tijdens de ceremonie opgedane ervaringen en met een gezamenlijke maaltijd. De duur van de ceremonie is 6-8 uur. Daarna is er tijd ingeruimd voor integratie van alle ervaringen en inzichten. Dit is een wezenlijk en noodzakelijk onderdeel van het proces, zodat dat we beter in staat zijn om de overgang te maken naar onze dagelijks leven. Zo kunnen we onze inzichten een plek geven en concrete stappen nemen die leiden tot een betere balans en een gezonde leefstijl.

De plantmedicijnen zijn echter geen wondermiddel voor al onze problemen of levensvragen. Als we de ceremonie met een ‘quick fix-houding’ benaderen, is de kans groot dat we teleurgesteld worden. Het echte werk begint vaak pas na de ceremonie, dat wil zeggen bij het integreren van onze ervaring in het dagelijks leven. Dat vraagt dagelijkse beoefening, voelend gewaarzijn, maken van keuzes en nemen van concrete stappen.

 

Voorbereiding op de ceremonie

Het kan helpen om de ceremonie en alles wat je daarbij tegenkomt te zien als een reis. Het formuleren en nadenken over je intentie voorafgaand aan de reis heeft invloed op het verloop en de uitkomst van het proces. In dit geval kan het reizen uiteindelijk zelfs belangrijker zijn dan het bereiken van je bestemming of doel.

 

De Reis

 

Het is daarom belangrijk om je goed voor te bereiden op de ceremonie. Juist op dit punt verschilt het recreatieve gebruik van een meer opzettelijke en ceremoniële toepassing van deze krachtige plantmedicijnen. Daarom is behulpzaam om voorafgaand aan de ceremonie een aantal vragen te onderzoeken die je kunnen helpen uw voornemen en motivatie te verduidelijken. De vragen krijg je van ons toegestuurd en zijn vooral bedoeld ter reflectie en ondersteuning bij de voorbereiding. Wij vragen je om vooraf op een open en ontspannen manier over deze vragen na te denken.

Intentie

Een intentie is in onze optiek geen concreet doel of een specifieke verwachting, maar heeft betrekking op een kwaliteit van je bewustzijn en houding voor, tijdens en na de ceremonie. Enerzijds is het hebben van een bepaalde focus ondersteunend. Wanneer we ons er echter te veel aan vastklampen, versmallen we onze horizon zodanig dat we waardevolle dingen kunnen missen of niet laten gebeuren. In feite gaat hierbij om het trainen van onze aandacht en bewustzijn en tegelijkertijd ons vermogen om los te laten. We formuleren dus onze intentie van tevoren en geven deze tegelijkertijd vrij in het vertrouwen dat onthuld zal worden wat voor ons nodig is, ook al wordt het misschien pas later duidelijk.

 

 

We raden je aan om in de dagen voor de ceremonie zo min mogelijk sociale media en televisie te kijken. De effecten van een Psilohuasca ceremonie kunnen fysiek, emotioneel en spiritueel intens zijn. De ceremonie kan blootleggen wat we zo netjes weggeveegd of onderdrukt hadden. Alles wat niet verwerkt is, wil verwerkt worden en alles wat niet bewust is, wil bewust worden. Het is altijd goed om jezelf af te vragen of je er nu al klaar voor bent!

We bieden een ‘veilig genoeg’ ruimte om je diepste vragen te onderzoeken. Het doel is altijd om los te laten wat niet meer nuttig is, te groeien en je balans te (her)vinden, op een manier die de kwaliteit van je leven, je mentale weerbaarheid en praktisch functioneren in het dagelijks leven verbetert. De beste houding om de situatie te benaderen is er één met nieuwsgierigheid, gevoel voor avontuur en humor.

In deze geest maken we gebruik van en creëren we gezamenlijk een collectieve intelligentie die meer is dan de afzonderlijke delen. Samen gaan we ontdekken wat er in (jouw en ons) leven geboren wil worden en hoe we die ontwikkeling zo kunnen ondersteunen dat we deze kunnen integreren in onze keuzes en dagelijkse routines.

 

De Spiraal

 

“Spiral Vision ontleent zijn naam aan de spiraal als vorm en beweging. Die kun je op grote schaal in de natuurlijke wereld terugvinden. Van sterrenstelsels in de ruimte tot kleine schelpen op het strand, Haar vorm in de vorm van een opgerolde slang wordt al sinds de oudheid gebruikt als hulpmiddel voor groei en transformatie. De spiraal is een gids om diep in het bewustzijn en het onbekende binnen te gaan en zich vervolgens ver uit te strekken tot in de hemel. Het is cruciaal om je over te geven aan haar reis totdat het uitgeputte paradigma in de diepte van de psyche oplost en haar energie vrijkomt om een ​​nieuwe realiteit te baren.

Om jezelf te vernieuwen, moet je je oude huid afwerpen. Blijf niet alleen bij het oude wegkrabben, maar verwelkom de zachte nieuwe huid die begint te groeien. Doorbreek de gewoonte om altijd aan je fouten te werken en laat de natuur zijn gang gaan. Weet dat de nieuwe huid soms kwetsbaar en eng aanvoelt. Vertrouw op het medicijn van de spiraal terwijl het je reis van vernieuwing begeleidt.”

Uit: Mystical Shaman Oracle Card Deck – The Spiral

 

Achtergrond ceremonies met plantmedicijnen

Ken jezelf

Echte wijsheid begint met eerst te erkennen wat we niet weten. Het oude Griekse adagium “Ken uzelf” is nog steeds een geldig advies. Onderzoek naar de diepte van wie we zijn, is de weg. Betrouwbare kaarten en gidsen hebben door de eeuwen heen een belangrijke rol gespeeld bij het ontwikkelen van een richtingsgevoel. Dat was vroeger zo en dat nog steeds het geval.

“Ken uzelf” (Grieks: γνῶθι σεαυτόν = gnōthi seauton

 

De mysteries van Eleusis

Een manier om deze persoonlijke en existentiële vragen te onderzoeken, is door middel van ceremonies met psychoactieve planten, die zowel de functie van medicijn, leraar als sacrament kunnen vervullen. Deze ceremonies zijn zo oud als de mensheid en worden nog steeds door veel inheemse volkeren over de hele wereld gebruikt. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat dit soort ceremonies een onlosmakelijk deel van onze menselijke geschiedenis en evolutie uitmaken. Ze stonden aan de bakermat van onze Westerse beschaving. Zo werden bijvoorbeeld, over een periode van bijna 2000 jaar, mensen in het oude Griekenland geïnitieerd in de mysteriën van het leven tijdens de inwijdingsrituelen die jaarlijks in Eleusis werden gehouden. De deelnemers aan deze inwijdingsceremonies kregen transformerende realisaties die hun kijk op leven dood diepgaand veranderden. Velen verloren hun angst voor de dood en kregen een diepergaand inzicht in hun bestaan en hun rol in het leven. Die inzichten zouden ondermeer zijn opgewekt door een krachtig psycho-actief ingrediënt in de kykeon. Een van de ingrediënten van kykeon was gerst, en de gerst was waarschijnlijk geïnfecteerd met moederkoorn. Deze stof had een hallucinogeen effect, dat vergelijkbaar is met LSD. Bijna alle grote filosofen uit de Oudheid namen hieraan deel. Het was een onlosmakelijk deel van hun samenleving en van de religie die geen naam had. Het was op straffe van de dood verboden te spreken over wat er precies plaatsvond tijdens deze ceremonies, waar men zich soms een jaar op moest voorbereiden. Daardoor bleven de mensen deze ceremonies steeds fris tegemoet te treden en bleef het mysterie eeuwenlang en tot aan de dag van vandaag behouden.

 

Een oud Grieks reliëf van Persephone die een psychedelische paddenstoel deelt met haar moeder…

 

Blijkbaar hadden de oude Grieken een manier gevonden om deze krachtige instrumenten voor transformatie en zingeving te integreren in hun hoogstaande samenleving. Hoe anders kijken overheid en kerk in deze tijd naar vergelijkbare ontwikkelprocessen. Er werd door de eeuwen heen eerder een sterk repressief beleid gevoerd, en dat is nog steeds het geval. Gelukkig wordt er de laatste jaren weer veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking en therapeutische effecten van deze middelen. De uitkomsten daarvan zijn veelbelovend.

Wij van Spiral Vision willen graag gidsen zijn, die je ondersteunen bij het ontwikkelen van je innerlijke kompas, je soevereiniteit en je vermogen om meer lief te hebben zodat je je meer kunt overgeven aan het leven dat geleefd wil worden. We plaatsen ons niet in de positie van professionele experts die alles al weten, of je vertellen wat goed of fout is. We beschouwen onszelf meer als medereizigers op het pad. Wij delen onze ontdekkingen graag met jou en wisselen graag ervaringen, ideeën en inzichten met je uit.

We hebben de overtuiging dat dit soort ceremonies nog steeds van grote betekenis kunnen zijn in onze moderne samenleving, al vraagt dit natuurlijk wel aanpassingen. Misschien is de urgentie zelfs nog groter dan voorheen, gezien de grote mondiale uitdagingen waarvoor wij staan en de zingevingscrisis waarin we ons nu bevinden. Vertrouwde referentiekaders van geloof en verouderde maatschappelijke ideologieën beginnen langzaam af te brokkelen.